Skip to main content

Новини, акції та статті

Що таке екзамен FCE Cambridge?

Цей екзамен рекомендується складати тим, хто володіє англійською мовою на рівні, достатньому для повсякденного спілкування. Цей іспит також ідеально підходить для тих, хто планує в подальшому навчатися або працювати за кордоном або використовувати англійську мову у повсякденній діяльності.

Екзамен FCE відповідає рівню Upper-Intermediate (B2). Які ж етапи здачі цього екзамену?

Читання та використання англійської мови / Reading and Use of English

Тривалість – 1 годину 15 хвилин

Частина перша

У цій частині необхідно прочитати текст з 8 пропусками і заповнити їх відповідними словами чи словосполученнями. Після цього потрібно буде обрати одну з чотирьох запропонованих відповідей.
Деякі слова, що трапляються, будуть схожі за своїм значенням.

Частина друга

У другій частині, так само як і в першій, буде дано текст, проте без варіантів відповідей, і пропущені слова потрібно буде підбирати і вносити самостійно.

Частина третя

Ця частина складається з тексту з 8-ма пропущеними словами або словосполученнями. Після кожного рядка з пропущеним текстом вказано слово, з якого необхідно утворити правильну відповідь.

Частина четверта

У цій частині буде дано 6 речень, кожне з яких необхідно буде перефразувати, передавши його значення іншими словами. До кожного речення буде додаватися ключове слово і інше речення, яке
потрібно буде змінити до сенсу першого за допомогою цього ключового слова.

Частина п’ята

У цій частині необхідно буде уважно вивчити наданий текст і відповісти на питання, що його стосуються, обравши один з чотирьох варіантів відповіді. Порядок питань відповідає послідовності
інформації в тексті.

Частина шоста

Тут потрібно буде прочитати текст, у якому відсутні шість речень, після чого необхідно обрати інформацію, якої бракує, і вставити її в текст.

Частина сьома

У сьомій частині потрібно з’єднати кілька невеликих текстів з питаннями, відповіді на які в них присутні. Кожен уривок необхідно буде уважно прочитати і підібрати до нього відповідне питання. Причому до одного тексту можна підібрати кілька питань.

Письмо / Writing

Тривалість – приблизно 1 година 20 хвилин

Частина перша

У першій частині потрібно буде написати есе обсягом від 140 до 190 слів на підставі теми есе і запропонованих заміток.

Частина друга

У цій частині FCE Writing вам слід обрати один із трьох варіантів можливого виконання завдання. У цьому завданні можливі наступні варіанти: стаття, неформальний лист або імейл, рецензія або
репортаж. Обсяг готового тексту — від 140 до 190 слів.

Аудіювання / Listening

Тривалість – приблизно 40 хвилин

Частина перша

Перша частина включає вісім коротких записів, що містять діалоги людей про різні ситуації. Прослухавши кожен запис, вам необхідно буде відповісти на питання, обравши один з трьох запропонованих варіантів відповіді.

Частина друга

Для подальшого проходження First Certificate Listening вам необхідно буде прослухати тривалий
запис, після чого вписати в текст відсутні слова і речення.

Частина третя

У цій частині вам необхідно буде прослухати п’ять коротких записів, пов’язаних між собою певною темою або функцією. Для правильного виконання цього завдання ви повинні будете зіставити людей, що говорять, із вираженою ними думкою в діалогах.

Частина четверта

Четверта частина передбачає прослуховування інтерв’ю або діалогу та вибір однієї відповіді на сім питань з трьох доступних варіантів.

Говоріння/ Speaking
Етап Speaking складається кандидатами попарно і приймається двома екзаменаторами, один з яких не приймає участі у дискусії, але оцінює вашу відповідь за чотирма критеріями.

Тривалість – 14 хвилин

Частина перша

У цій частині тесту екзаменатор буде ставити питання на загальні теми. Від вас потрібно надати інформацію про себе та свої уявлення щодо цих тем.

Частина друга

Тривалість вашої розмови в другій частині складає одну хвилину. Протягом цього часу ви повинні будете порівняти надані екзаменатором дві фотографії і висловити своє ставлення до того, що на них зображено, відповідно до питань екзаменатора. Після цього екзаменатор поставить питання щодо цих фотографій вашому співрозмовнику.

Частина третя

Дана частина дозволить перевірити ваше вміння дискутувати на будь-яку тему в парі зі співрозмовником. Протягом трьох хвилин вам потрібно буде виконати завдання на основі наданих екзаменатором словесних підказок.

Частина четверта

У заключній частині, яка складає 4 хвилини, екзаменатор ставитиме вам питання, пов’язані з попереднім завданням FCE Speaking.

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *